با پوست تان بشنوید

اخبار روز تکنولوژی 03 اردیبهشت 1396 علی مظفری

با پوست تان بشنوید

گروه تحقیقاتی Building 8 شرکت فیسبوک تکنولوژی تازه ای را توسعه می دهد با نام "با پوست تان بشنوید".

در حال حاضر این تکنولوژی مخصوص افراد ناشنوا است اما دریچه ای است به سوی پیشرفت در مکالمات. در آینده ای نه چندان دور، دیگر نیازی به ترجمه مکالمات به زبانی دیگر با استفاده از مترجم نیست و با استفاده از قابلیت های این تکنولوژی می توان ترجمه خودکار مکالمات را انجام داد.

طرز کار این تکنولوژی بدین صوت است که مانند قسمت حلزونی داخل گوش می توان اصوات را به اطلاعاتی تبدیل کرد که مغز بتواند آن ها را بخواند. به این معنا که اصوات صوتی را به فرم نوشتاری بر روی پوست تبدیل می کند و مغز می تواند با استفاده از سخت افزار اطلاعات را از طریق پوست خوانده و انتقال دهد.

فیسبوک هنوز جزییات کاملی درباره چگونگی عملکرد این سیستم ارائه نکرده اما به نظر می رسد که این تکنولوژی دقیقاً امکان «شنیدن» اصوات را فراهم نمی کند و می تواند ارتعاشات خاصی را به وجود آورد تا افراد بتوانند اصوات را تشخیص دهند. زمان زیادی تا تکمیل شدن این تکنولوژی باقی مانده است و فیسبوک مشخص نکرده است در انتها چگونه می خواهد از این تکنولوژی بهره برداری نماید.