ورود / ثبت نام
{{authentication.firstName}} {{authentication.lastName}} کاربرعزیز
سبد خرید

لیست نقد و بررسی دستگاه های حضور و غیاب

دستگاه حضور و غیاب دارای کارت خوان RFID دارای دوربین عکسبرداری RF-ED-510

دستگاه حضور و غیاب دارای کارت خوان RFID دارای دوربین عکسبرداری RF-ED-510

فقط کارت بدون تماس و کلمه عبور - صفحه نمايش رنگي 3.5 اینچ با منوی فارسی - مجهز به دوربين عکسبرداری با قابلیت ذخيره در حافظه داخلی - مجهز به سيستم کنترل دسترسي (Access Control) و خروجی رله - پورت USB و اتصال مستقيم به شبکه LAN (تخلیه اطلاعات از طریق شبکه و USB) - ابلیت نمایش عکس و نام پرسنل بر روی مانیتور دستگاه - پردازنده بسیار قوی - چهارعدد کلید عملیاتی (ورود ، خروج ، مرخصی ، ماموریت) - سخنگوی فارسی - ظرفیت تعریف 10/000 کارت -ظرفیت نگهداری 50/000 تردد، به همراه نرم افزار حضور غیاب و حقوق دستمزد

دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی دارای دوربین عکسبرداری FP -ED- 1100

دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی دارای دوربین عکسبرداری FP -ED- 1100

اثر انگشت ، کارت بدون تماس و کلمه عبور - صفحه نمايش لمسی 7 اینچ رنگي با منوی فارسی - مجهز به دوربین عکسبرداری با قابلیت ذخیره سازی در حافظه داخلی - web server -  پورت USB و اتصال مستقيم به شبکه LAN (تخلیه اطلاعات از طریق شبکه و USB) - قابلیت نمایش عکس و نام پرسنل بر روی مانیتور دستگاه - پردازنده بسیار قوی ، چهارعدد کلید عملیاتی (ورود ، خروج ، مرخصی ، ماموریت) - سخنگوی فارسی - ظرفیت تعریف 6/000 اثر انگشت و 10/000 کارت - ظرفیت نگهداری 300/000 تردد 
به همراه باطری UPS  (با توان 6 تا 8 ساعت در زمان قطع برق)
به همراه نرم افزار حضور غیاب و حقوق دستمزد

دستگاه حضور و غیاب  اثر انگشتی FP-ED - 1200

دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی FP-ED - 1200

اثر انگشت ، کارت بدون تماس و کلمه عبور - مجهز به دو سنسور اثرانگشت در سمت راست و چپ دستگاه (فعال بصورت همزمان) - صفحه نمايش  3 اینچ رنگی با منوی فارسی -  پورت USB و اتصال مستقيم به شبکه LAN (تخلیه اطلاعات از طریق شبکه و USB) - پردازنده بسیار قوی ، چهارعدد کلید عملیاتی (ورود ، خروج ، مرخصی ، ماموریت) - سخنگوی فارسی - ظرفیت تعریف 6/000 اثر انگشت و 10/000 کارت - ظرفیت نگهداری 100/000 تردد، به همراه باطری UPS  (با توان 6 تا 8 ساعت در زمان قطع برق) و به همراه نرم افزار حضور غیاب و حقوق دستمزد

دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی داری دوربین عکس برداری FP -ED- 530

دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی داری دوربین عکس برداری FP -ED- 530

اثر انگشت ، کارت بدون تماس و کلمه عبور - صفحه نمايش 5 / 3 اینچ رنگي با منوی فارسی - مجهز به دوربين داخلي جهت عکسبرداري و ذخيره در حافظه دستگاه ، دو پورت USB و اتصال مستقيم به شبکه LAN (تخلیه اطلاعات از طریق شبکه و USB) - مجهز به Web Server و  باطري داخلي (با توان 6 تا 8 ساعت در زمان قطع برق) - قابلیت نمایش عکس و نام پرسنل بر روی مانیتور دستگاه - پردازنده بسیار قوی ، چهارعدد کلید عملیاتی (ورود ، خروج ، مرخصی ، ماموریت) - سخنگوی فارسی - ظرفیت تعریف 8/000 اثر انگشت و 10/000 کارت - ظرفیت نگهداری 200/000 تردد 

دستگاه حضور و غياب اثرانگشتی FP-ED-21

دستگاه حضور و غياب اثرانگشتی FP-ED-21

اثر انگشت ، کارت بدون تماس و کلمه عبور ، صفحه نمایش 2.8 اینچ رنگی با منوی فارسی - مجهز به پورت USB و اتصال مستقيم به شبکه LAN (تخلیه اطلاعات از طریق شبکه و USB) - مجهز به خروجی رله (در بازکن) - دو کلید عملیاتی (ورود ، خروج ) - سخنگوی فارسی - ظرفیت تعریف 1/000 اثر انگشت و 1/000 کارت - ظرفیت نگهداری 80/000 تردد، به همراه باطری UPS داخلی (با توان 6 تا 8 ساعت در زمان قطع برق) و به همراه نرم افزار حضور غیاب و حقوق دستمزد 

دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی FP-ED - 110

دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی FP-ED - 110

قابل نصب روی دیوار یا بصورت پرتابل ، اثر انگشت ، کارت بدون تماس و کلمه عبور - صفحه نمایش 2.8 اینچ رنگی با منوی فارسی  - مجهز به  پورت USB و اتصال مستقيم به شبکه LAN (تخلیه اطلاعات از طریق شبکه و USB) - مجهز به خروجی رله (دربازکن) - دوعدد کلید عملیاتی (ورود ، خروج) - سخنگوی فارسی - ظرفیت تعریف 1/000 اثر انگشت و 1/000 کارت - ظرفیت نگهداری 80.000 تردد (این دستگاه هم می تواند روی دیوار نصب شود و هم بصورت پرتابل با قابلیت جابجایی استفاده شود)، به همراه باطری UPS  (با توان 6 تا 8 ساعت در زمان قطع برق) و به همراه نرم افزار حضور غیاب و حقوق دستمزد 

دسـتـگـاه هــای حـضــور و غـيـاب اثـر انـگـشـتی  307 و FP-ED-306

دسـتـگـاه هــای حـضــور و غـيـاب اثـر انـگـشـتی 307 و FP-ED-306

اثر انگشت ، کارت بدون تماس و کلمه عبور - صفحه نمایش 3 اینچ رنگی با منوی فارسی - مجهز به پورت USB و اتصال مستقيم به شبکه LAN (تخلیه اطلاعات از طریق شبکه و USB) - قابلیت نمایش عکس و نام پرسنل بر روی مانیتور دستگاه - پردازنده بسیار قوی - چهارعدد کلید عملیاتی (ورود ، خروج ، مرخصی ، ماموریت) - سخنگوی فارسی - ظرفیت تعریف 3/000 اثر انگشت و 10/000 کارت - ظرفیت نگهداری 100/000 تردد، به همراه نرم افزار حضور غیاب و حقوق دستمزد

دستگاه حضور و غياب تشخیص چهره و RFID کارتی ، FC-ED - 561

دستگاه حضور و غياب تشخیص چهره و RFID کارتی ، FC-ED - 561

تشخيص چهره ، کارت بدون تماس و کلمه عبور - مجهز به صفحه نمايش رنگي 2.8 اينچ با منوی فارسی (منوی دکمه ای) - مجهز به web server - پورت USB و اتصال مستقيم به شبکه LAN (تخلیه اطلاعات از طریق شبکه و USB) -  مجهز به دو دوربين رنگي مادون قرمز - چهارعدد کلید عملیاتی (ورود ، خروج ، مرخصی ، ماموریت) - سخنگو و منوهای فارسی - قابلیت نمایش عکس و نام پرسنل بر روی مانیتور دستگاه - پردازنده بسیار قوی - ظرفیت تعریف 400 چهره ، 1/000 کارت و ظرفیت نگهداری 80/000 تردد ، به همراه نرم افزار حضور غیاب و حقوق دستمزد

دستگاه حضور و غیاب  اثر انگشت و تشخیص چهره  Fc-ED-761

دستگاه حضور و غیاب اثر انگشت و تشخیص چهره Fc-ED-761

تشخيص چهره و اثر انگشت و کلمه عبور - صفحه نمايش رنگي 8 / 2 اينچ با منوی فارسی (منوی دکمه ای) - مجهز به web server - پورت USB و اتصال مستقيم به شبکه LAN (تخلیه اطلاعات از طریق شبکه و USB) - مجهز به دو دوربين رنگي مادون قرمز - قابلیت نمایش عکس و نام پرسنل بر روی مانیتور دستگاه ، چهارعدد کلید عملیاتی (ورود ، خروج ، مرخصی ، ماموریت) - سخنگو و منوهای فارسی - مشاهده آنلاین ترددها - پردازنده بسیار قوی - ظرفیت تعریف 400 چهره ، 1/000 اثر انگشت و ظرفیت نگهداری 80/000 تردد، به همراه باطری UPS  (با توان 6 تا 8 ساعت در زمان قطع برق) و به همراه نرم افزار حضور غیاب و حقوق دستمزد

دستگاه حضور و غیاب و اثر انگشت ، تشخیص چهره  و RFID کارت خوان FC-ED-2500

دستگاه حضور و غیاب و اثر انگشت ، تشخیص چهره و RFID کارت خوان FC-ED-2500

تشخيص چهره، اثر انگشت ، کارت بدون تماس و کلمه عبور - صفحه نمايش رنگي 4.3 اينچ لمسي با منوی فارسی - مجهز به web server ، سيستم کنترل دسترسي (Access Control) / خروجی رله (قابلیت دربازکن) - دو پورت USB و اتصال مستقيم به شبکه LAN (تخلیه اطلاعات از طریق شبکه و USB) - مجهز به دوربين رنگي مادون قرمز - قابلیت نمایش عکس و نام پرسنل بر روی مانیتور دستگاه ، چهارعدد کلید عملیاتی لمسی (ورود ، خروج ، مرخصی ، ماموریت) و به همراه نرم افزار حضور غیاب و حقوق دستمزد